Monday, November 17, 2008

Better half

Hi everyone,
Hum mithu jee ke kaniya chee :) ..ahan sabke pranam karai chi...kana fussi blog ke sthapana humare ghor mein bhelai..amit bhaiya aur mithujee ke kripa sa..hehehe neways..amit bhaiya humra office mein kana fussi blocked chai..i can only access at home after office....hum je comment post karbai ta khana ke banetai...:)